Kiedy wymienić opony?

Zgodnie z przepisami na każdej oponie znajduje się data jej produkcji (tydzień roku oraz rok), która pozwala na określenie wieku opony. To ważna informacja, ponieważ z wiekiem zmieniają się fizyczne właściwości opony. Jednak przy decyzji o wymianie (zmianie) opon nie tylko wiek opony ma znaczenie. Opony starzeją się w miarę eksploatacji.

wieku opony

data jej produkcji

 

Co więcej, starzeją się nawet gdy nie są używane lub gdy są wykorzystywane rzadko. Ponieważ warunki, w których dane opony są wykorzystywane lub przechowywane są bardzo różne, nie można precyzyjnie określić żywotności konkretnej opony. Na okres eksploatacji opony wpływają bowiem zarówno temperatura, prędkość, ciśnienie, obciążenie i warunki przechowywania, jak i sposób serwisowania, a nawet styl jazdy.
Podstawową funkcją bieżnika opony jest odprowadzanie wody spod opony. Dlatego też obowiązkowo należy wymienić opony w przypadku utraty tej funkcji, związanej ze starciem bieżnika. W tym celu należy kontrolować stan bieżnika i sprawdzać jego głębokość. Minimalną dopuszczalną głębokość bieżnika określają przepisy prawa. Poza stanem bieżnika należy także kontrolować inne potencjalne objawy starzenia się opony, takie jak pęknięcia na zewnętrznej powierzchni bieżnika, rozwarstwienie gumy lub wybrzuszenia czy deformacje. Wskazania te dotyczą szczególnie opon starszych niż pięć lat. Niezależnie odstanu bieżnikai stopniazużycia opon, producencizalecają ich wyminę po minimum 6 latach, zaś opony starsze niż 10 lat uznają za niezdatne do dalszej eksploatacji.