Ciśnienie powietrza w oponach

Odpowiednie ciśnienie powietrza w oponach wpływa nie tylko na bezpieczeństwo jazdy, ale także na ekonomię użytkowania samochodu – żywotność opon oraz zużycie paliwa.
Ciśnienie w oponach należy kontrolować przynajmniej raz na miesiąc. Pompując opony należy raczej kierować się wskazaniami producenta samochodu, umieszczonymi na wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa lub na naklejce na słupku przy przednich drzwiach od strony kierowcy, niż wskazaniami producenta opon. Ciśnienie w oponach należy sprawdzać, gdy są one zimne, najlepiej po kilkugodzinnym postoju. Gdy samochód się porusza, tarcie opon o nawierzchnię drogi podnosi ciśnienie w oponach, dlatego taki pomiar będzie nieprawidłowy. Wartości wskazane przez producenta samochodu, to wartości odnoszące się właśnie do opon zimnych.
Producenci opon i samochodów poświęcają obszerne traktaty zgubnym następstwom nieprawidłowego ciśnienia powietrza w oponach, wcześniejszemu zużywaniu się opon zarówno przepompowanych, jaki i niedopompowanych.
A oto, jak przedstawiają się skutki zbyt wysokiego i zbyt niskiego ciśnienia powietrza w oponach:

Przepompowywanie opon powoduje:

• większe obciążenie zawieszenia samochodu
• zmniejszenie komfortu jazdy – samochód staje się bardziej „twardy”
• szybsze i nierównomierne zużywanie się opony

Niedopompowanie opon grozi:

• znacznym wydłużeniem drogi hamowania
• gorszym prowadzeniem się samochodu i skłonności do „znoszenia”
• zwiększeniem zużycia paliwa
• przedwczesnym zużywanie się opon
A jednak realia życia nie zawsze odpowiadają zaleceniom producenta. Bywają okoliczności, w których można pozwolić sobie na pewne niewielkie odstępstwa od zalecanych wartości. Takie sytuacyjne adaptacje nie powinny jednak nigdy przekraczać 10% zalecanego ciśnienia. Jedną z takich sytuacji będzie użytkowanie samochodu na miejskich ulicach o uszkodzonej nawierzchni. To sytuacja szczególnie powszechna zimą, gdy po mrozach pojawia się na drogach liczne dziury. Pewne modyfikacje będą też miał sens np. przy poruszaniu się samochodem z przyczepą.

 

Share